beeld-werk thema en techniek
thema en techniek >

DE KUNST VAN EENWORDING

“Vormen en materialen hebben geen consistente identiteit, maar zijn veranderlijk, net als het bestaan zelf. Toch, in die veranderlijkheid ligt een eenheid besloten, omdat het onmogelijk is in dit proces van verandering een begin of een eind aan te brengen. Een moment van fixatie van deze steeds voortstuwende beweging maakt het leven zichtbaar in een tijdelijke vorm van natuurlijke balans.
 Hieruit volgt als vanzelf een sterk bewustzijn van de continuïteit, de voortgang, waarin al de afzonderlijke momenten waarin een beeld verschijnt, opgenomen worden”.

Sylvia van Noye geeft in haar werk het gebied tussen zichtbare grenzen en de grenzeloosheid van het bestaan weer. Een afweging tussen eenwording of afkeer, de spanning tussen vasthouden of loslaten. In levensprocessen zijn deze elementen altijd in beweging en kan de grens dan ook maar tijdelijk worden gesteld.

 

Het onzichtbare zichtbaar

De uiting van Sylvia van Noye brengt haar tot het maken van transparante schilderijen met stralende kleuren, van coulissen die elkaar overlappen als doorschijnende voiles, met licht dat vanuit het werk toeschijnt.
Haar schilderijen laten ervaren dat er meer is,
ze stralen energie uit en halen het gevoel naar boven dat onder het oppervlakverborgen ligt.
Ze zijn een uiting van verborgen schoonheden, een creatie van een spiritueel bewustzijn.

     

De energie van hout

Door te werken op houten panelen met materialen die elkaar aantrekken of afstoten, ontstaat er een intense wisselwerking tussen de weergave en grondstoffen.

De voorkeur voor schilderen op hout wordt ingegeven door de behoefte om de weerstand en tegelijkertijd de energie van dit materiaal te openbaren.

 

In ontmoeting

Soms worden delen van het schilderij weer weggeschuurd, terwijl andere van een vernislaag worden voorzien, als om dat gedeelte te veredelen boven andere delen en te conserveren voor de eeuwigheid.

 

Eenwording

Het kleurgebruik is natuurlijk, zonder zware contrasten. De warme kleuren van grenslijnen en vormen kunnen zich mengen en delen, versmelten maar ook overlappen, waardoor tweeledigheid ontstaat.
De weergave lijkt constant in beweging, de richting  van de schilder- toets neemt je mee alsof de wandeling in een coulisse van natuurlijke elementen en richtingen lucht en ruimte schept in ons innerlijk bewustzijn. Het is deze energie, van binnen uit, die het contact met onze eigen natuur bevestigt, die uiteindelijk de balans vindt, eenheid creëert en nieuwe horizonten biedt.
Die tweeledigheid, dualiteit, is de grondslag voor haar werk: de ver-smelting tussen cultuur en natuur; de evenwichtskunstenaar op de grens van het tastbare en ontastbare, een transformatie naar een gebiedwaar alles een is en uit dezelfde oorspronkelijkheid existeert. De relatie tussen ruiter en paard, in overgave aan eenwording van een bezielde natuur.

 

In Verbinding

Binnen dit thema wordt het contact met de bron van onze eigen natuur
en de relaties met de buitenwereld visueel gemaakt.
Het is de innerlijke kracht die als inspiratie naar buiten treedt
en gespiegeld wordt in al het leven om ons heen.
Onze verbinding met onszelf en onze inspirators, het contact met het scheppende van de aarde en het grenzeloze van het universum, intuïtief uitgedragen in verbeeldtennis van bezieling.
Het is deze bron die, los van vaste vorm en de tastbare werkelijkheid, grenzen doet vervagen en openheid biedt voor contact. Een verbinding die voelbaar is en tastbaar wordt in het spirituele van alles om ons heen.
In die verbinding krijgt door de persoonlijke verbeeldingskracht het leven kleur, vorm en betekenis.
Het is de kunst de bezieling van het leven te verstaan en uit te dragen in al zijn verschijningvormen.

 

OVER DE GRENS

 

Over de grens
Over de grens van de vorm,
over de grens van de materie,
over de grens van het zichtbare,
het tastbare.
De grenzeloosheid van het bestaan,
in de wereld van de verbeelding

 

NATUUR

 

Natuur

Alsof de wind en de regen, beweging brengen in continuïteit van materie.
Alsof natuurlijke processen het leven aanschouwelijk maken.
Het wuiven van gras, ritselende blaadjes, die door de wind impuls krijgen,
richting krijgen, de vervaging van het beslotene, de verandering van wat ooit was.
Omdat alles in beweging is, omdat alles steeds verandert. Niets is continu in de vorm
en wordt ook niet continu eenduidig ervaren of geïnterpreteerd.

Landschappen waarin de natuur zich zichtbaar verandert. Grenzen die als grens zijn neergezet en worden bevestigd. Ruimten die worden afgebakend, territoria, paden, waterlopen, die ontstaan uit het leven, de natuur en die door die zelfde natuur weer worden veranderd. Alles krijgt steeds een nieuwe vorm door de interactie van levensprocessen.

Alsof deze continu veranderen door je eigen beweging, of e intentie waarmee je er naar kijkt.

 

 

 

 

Content for id "ThemaTechniekFoto" Goes Here

Beeld-werk, Scheibaan 50, 5062 TN Oisterwijk, NEDERLAND , t: 0651271655