beeld-werk verbeelding
thema en techniek > in verbeelding >

In Verbinding


Binnen dit thema wordt het contact met de bron van onze eigen natuur en de relaties met de buitenwereld visueel gemaakt.Het is de innerlijke kracht die als inspiratie naar buiten treedt en gespiegeld wordt in al het leven om ons heen.
Onze verbinding met onszelf en onze inspirators, het contact met het scheppende van de aarde en het grenzeloze van het universum, intuïtief uitgedragen in verbeeldtennis van bezieling.
Het is deze bron die, los van vaste vorm en de tastbare werkelijkheid, grenzen doet vervagen en openheid biedt voor contact. Een verbinding die voelbaar is en tastbaar wordt in het spirituele van alles om ons heen.
In die verbinding krijgt door de persoonlijke verbeeldingskracht het leven kleur, vorm en betekenis.
Het is de kunst de bezieling van het leven te verstaan en uit te dragen in al zijn verschijningvormen.

 

OVER DE GRENS
Over de grens van de vorm,
over de grens van de materie,
over de grens van het zichtbare,
het tastbare.
De grenzeloosheid van het bestaan,
in de wereld van de verbeelding

 

NATUUR
Alsof de wind en de regen, beweging brengen in continuïteit van materie.
Alsof natuurlijke processen het leven aanschouwelijk maken.
Het wuiven van gras, ritselende blaadjes, die door de wind impuls krijgen,
richting krijgen, de vervaging van het beslotene, de verandering van wat ooit was.
Omdat alles in beweging is, omdat alles steeds verandert. Niets is continu in de vorm,
en wordt ook niet continu eenduidig ervaren of geïnterpreteerd.

Landschappen waarin de natuur zich zichtbaar verandert. Grenzen die als grens zijn neergezet en worden bevestigd. Ruimten die worden afgebakend, territoria, paden, waterlopen, die ontstaan uit het leven, de natuur en die door die zelfde natuur weer worden veranderd. Alles krijgt steeds een nieuwe vorm door de interactie van levensprocessen.
Alsof deze continu veranderen door je eigen beweging, of de intentie waarmee je er naar kijkt.

 

 

 

 

Content for id "ThemaVerbeeldingTekst" Goes Here

Beeld-werk, Scheibaan 50, 5062 TN Oisterwijk, NEDERLAND , t: 0651271655